OVER ADM-SUPPORT

Wij helpen bedrijven beleid te ontwikkelen en te implementeren middels training en voorlichting aan alle werknemers voor een alcohol-, drugs- en medicijnvrije werkomgeving.

ADM staat voor Alcohol, Drugs en Medicijnen. In onze aanpak staan de veiligheid, vitaliteit en verantwoordelijkheid van zowel werknemers als werkgevers centraal.

Lees meer

Samen met Human Resources (HR) ontwikkelen we ADM-beleid passend binnen het bestaande personeelsbeleid, rekening houdend met wetgeving en het juridische kader. Wij zijn specialisten op dit gebied, zodat de kwaliteit van het te ontwikkelen beleid gewaarborgd is. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en privacywetgeving (Algemene verordening gegevensverwerking – AVG), kunnen wij u ook uitstekend informeren over de laatste juridische stand van zaken. Meer informatie hierover kunt u aanvragen via ons contactformulier.

In één dagdeel trainen we leidinggevenden en/of management in kleine groepen. Elke training wordt op maat samengesteld naar wens en behoefte van de opdrachtgever. We lichten alle relevante en belangrijke onderwerpen toe vanuit (bedrijfs)expertise en ervaringsdeskundigheid.

Het is belangrijk om werknemers voor te lichten, om ze ervan bewust te maken dat een veilige werkomgeving van groot belang is voor henzelf en hun collega’s. Met deze voorlichting laten we ze inzien dat het zelf nemen van verantwoordelijkheid de basis is om dit doel te bereiken. De voorlichting kan ook tijdens jaarlijkse toolboxmeetings worden ingezet.

ADM-support heeft een landelijk team van BIG-geregistreerde testers die de alcohol- en drugstesten uitvoeren. Voor de samenwerking met deze specialisten is gekozen omdat we dit onderdeel gescheiden willen houden van de interventiegesprekken. De testen kunnen in overleg met de werkgever worden ingezet op basis van het vooraf vastgestelde testprotocol.

Bij vermoeden
Mocht een werkgever een vermoeden hebben van gebruik dan kunnen we assisteren bij het gesprek tussen werkgever en werknemer, met als doel de werknemer zo snel mogelijk hulp te bieden en weer volop te laten meedraaien in het arbeidsproces.

Bij positieve test
ADM-support voert een interventiegesprek met de betreffende werknemer. Tijdens dit gesprek beoordelen we de ernst van de situatie en stellen aan de hand hiervan een hulptraject voor. Tevens kunnen we verwijzen naar professionele hulpverleners. ADM-support werkt samen met landelijk opererende (GGZ) hulpverleningsinstanties. Door de samenwerking met deze partners zijn er geen of minimale wachttijden voor de medewerkers van onze opdrachtgevers.

Gezien het natuurlijke personeelsverloop zullen we (afhankelijk van de bedrijfsgrootte) jaarlijks een voorstel doen voor een hernieuwde training en voorlichting aan management en werknemers. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de opdrachtgever.

WERKWIJZE

Onze werkwijze is gericht op het terugdringen van verzuim en het voorkomen van functioneringsproblemen bij werknemers, die moeite hebben met dosering en afhankelijkheid van ADM.

ONDERDEEL VAN
HET PERSONEELSBELEID

ADM-beleid is onderdeel van het personeelsbeleid en moet in de organisatie verankerd worden met juridisch onderbouwd beleid.

ADM-support helpt bedrijven bij het ontwikkelen van dit beleid en werkt dit verder uit, passend binnen het bestaande personeelsbeleid.

LEREN (H)ERKENNEN

Training en voorlichting is hierbij noodzakelijk om de inhoud en de volledige boodschap binnen de organisatie over te brengen en veiligheid en vitaliteit van alle werknemers te waarborgen.

WEDERZIJDSE INSTEMMING

Op het moment dat ADM-beleid binnen de onderneming breed gedragen wordt, vergroot dit de veiligheid, vitaliteit en verantwoordelijkheid van het bedrijf en de werknemers.

TERUGDRINGEN VAN VERZUIM
EN HET VOORKOMEN VAN
FUNCTIONERINGSPROBLEMEN

De cijfers liegen er niet om: 70% van alle verslaafden heeft een vaste baan. Eén op de vier bedrijfsongevallen is alcohol gerelateerd.

Lees hier meer over waarom ADM-beleid bij ieder bedrijf hoog op de agenda zou moeten staan.

Nieuws

Wij behouden wat we hebben door het weg te geven. Lees hier ervaringsverhalen en actuele artikelen over verslaving.

ADMedicijn probleem

Jesse februari 05 / 2020

Read more
Maak de verbinding

Jesse februari 04 / 2020

Read more
“Het gedoogbeleid heeft gewoon gefaald”

Jesse februari 04 / 2020

Read more

ERVARINGEN

Wat zeggen bedrijven met een ADM-beleid over onze handelswijze?

Semicolon

Nu begrijp ik, dat wanneer ik aangeef dat mijn collega dagelijks naar alcohol ruikt, ik geen verrader ben, maar verantwoordelijkheid neem voor zowel hem, de baas en mezelf!

Dirk Teur, Bubbelwater B.V..

Semicolon

Maecenas vitae venenatis lorem. Pellentesque et lacinia eros, condimentum hendrerit nisl. In iaculis a nunc a euismod. Phasellus aliquam sagittis ytrew congue.

Dorian Gray, Gray Corp.

Semicolon

Maecenas vitae venenatis lorem. Pellentesque et lacinia eros, condimentum hendrerit nisl. In iaculis a nunc a euismod. Phasellus aliquam sagittis ytrew congue.

Dorian Gray, Gray Corp.

Semicolon

Maecenas vitae venenatis lorem. Pellentesque et lacinia eros, condimentum hendrerit nisl. In iaculis a nunc a euismod. Phasellus aliquam sagittis ytrew congue.

Dorian Gray, Gray Corp.

Semicolon

Maecenas vitae venenatis lorem. Pellentesque et lacinia eros, condimentum hendrerit nisl. In iaculis a nunc a euismod. Phasellus aliquam sagittis ytrew congue.

Dorian Gray, Gray Corp.

HOE ONS TE VINDEN

Wij vinden we het belangrijk om verbonden te zijn.

ADM-support

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking bij u op locatie.

Postadres

Postbus 66

1243 ZH ’s-Graveland

Telefoon

+31 616 388 133

E-mail

info@adm-support.nl

Eerlijkheid

Eerlijkheid is de basis voor vertrouwen, het geeft waarde aan onze relaties. Wij ontvangen graag complimenten maar leren van kritische feedback.

Bereidwilligheid

Wij weten dat hulp vragen moeilijk kan zijn, maar ook wat hulp vragen kan opleveren. Wij zijn er voor u.

Openheid van geest

Wij zijn nieuwsgierig en staan open voor nieuwe opvattingen, mensen, en ervaringen.