home1

Alcohol-, drugs- en medicijnmisbruik

Awareness

Wij helpen bedrijven beleid te ontwikkelen en te implementeren middels training en voorlichting aan alle werknemers voor een alcohol-, drugs- en medicijnvrije werkomgeving.

ADM staat voor Alcohol, Drugs en Medicijnen. In onze aanpak staan de veiligheid, vitaliteit en verantwoordelijkheid van zowel werknemers als werkgevers centraal.

Lees meer

Samen met Human Resources (HR) ontwikkelen we ADM-beleid passend binnen het bestaande personeelsbeleid, rekening houdend met wetgeving en het juridische kader. Wij zijn specialisten op dit gebied, zodat de kwaliteit van het te ontwikkelen beleid gewaarborgd is. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en privacywetgeving (Algemene verordening gegevensverwerking – AVG), kunnen wij u ook uitstekend informeren over de laatste juridische stand van zaken. Meer informatie hierover kunt u aanvragen via ons contactformulier.

In één dagdeel trainen we leidinggevenden en/of management in kleine groepen. Elke training wordt op maat samengesteld naar wens en behoefte van de opdrachtgever. We lichten alle relevante en belangrijke onderwerpen toe vanuit (bedrijfs)expertise en ervaringsdeskundigheid.

Het is belangrijk om werknemers voor te lichten, om ze ervan bewust te maken dat een veilige werkomgeving van groot belang is voor henzelf en hun collega’s. Met deze voorlichting laten we ze inzien dat het zelf nemen van verantwoordelijkheid de basis is om dit doel te bereiken. De voorlichting kan ook tijdens jaarlijkse toolboxmeetings worden ingezet.

ADM-support heeft een landelijk team van BIG-geregistreerde testers die de alcohol- en drugstesten uitvoeren. Voor de samenwerking met deze specialisten is gekozen omdat we dit onderdeel gescheiden willen houden van de interventiegesprekken. De testen kunnen in overleg met de werkgever worden ingezet op basis van het vooraf vastgestelde testprotocol.

Bij vermoeden
Mocht een werkgever een vermoeden hebben van gebruik dan kunnen we assisteren bij het gesprek tussen werkgever en werknemer, met als doel de werknemer zo snel mogelijk hulp te bieden en weer volop te laten meedraaien in het arbeidsproces.

Bij positieve test
ADM-support voert een interventiegesprek met de betreffende werknemer. Tijdens dit gesprek beoordelen we de ernst van de situatie en stellen aan de hand hiervan een hulptraject voor. Tevens kunnen we verwijzen naar professionele hulpverleners. ADM-support werkt samen met landelijk opererende (GGZ) hulpverleningsinstanties. Door de samenwerking met deze partners zijn er geen of minimale wachttijden voor de medewerkers van onze opdrachtgevers.

Gezien het natuurlijke personeelsverloop zullen we (afhankelijk van de bedrijfsgrootte) jaarlijks een voorstel doen voor een hernieuwde training en voorlichting aan management en werknemers. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de opdrachtgever.

WERKWIJZE

Onze werkwijze is gericht op het terugdringen van verzuim en het voorkomen van functioneringsproblemen bij werknemers, die moeite hebben met dosering en afhankelijkheid van ADM.

ONDERDEEL VAN
HET VEILIGHEIDS- EN
VITALITEITSBELEID

ADM-beleid is onderdeel van het veiligheids- en vitaliteitsbeleid van bedrijven.

Een goede verankering van het ADM-beleid vereist een breed draagvlak in de organisatie.

LEREN (H)ERKENNEN

Training en voorlichting is noodzakelijk om de bewustwording van alcohol-, drugs- en medicijnmisbruik binnen de organisatie te vergroten.

BEWUSTWORDING

Op basis van een breed draagvlak voor het ADM-beleid vergroot dit de veiligheid, vitaliteit en verantwoordelijkheid van het bedrijf en haar werknemers.

TERUGDRINGEN VAN VERZUIM
EN ARBEIDSONGEVALLEN

De cijfers liegen er niet om: 70% van alle verslaafden heeft een vaste baan. Eén op de vier bedrijfsongevallen is alcohol gerelateerd.

Lees hier meer over waarom ADM-beleid bij ieder bedrijf hoog op de agenda zou moeten staan.

ADM-support

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking bij u op locatie.

Postadres

Postbus 66

1243 ZH ’s-Graveland

Telefoon

+31 616 388 133

E-mail

info@adm-support.nl

Contact

Stuur een bericht

Wij nemen dezelfde dag nog contact met u op.

t045-13 [Converted]